УКРЮГИМПЭКС

Доломит, доломитовая мука и другие удобрения в Украине

Доломит-импекс - доломитовая мука, природный нейтрализатор кислотности почвы, 5 кг

Наличие:
В наличии
Цена:
9,00 грн/кг
Оптовые цены:
 • от 250 кг 7,00 грн
  

Універсальний і найефективніший природний

захисник рослин та нейтралізатор кислотності ґрунту

“Доломіт-імпекс”

(СаО+MgО)

НАЙКРАЩИЙ ЕЛЕМЕНТ ЖИВЛЕННЯ ОВОЧЕВИХ,

ПЛОДОВИХ, ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР ТА ГАЗОНІВ

туу 24.1–32301550–001:2010

 

ТОВ «УКРЮГІМПЕКС»

Моб.тел.:(093) 801-80-10,

shadow200808@ukr.net

 

Характеристика

Доломіт – продукт, що виготовляється із карбонатних доломітових вапняків внаслідок розмелювання породи до стану борошна.

Загальний вміст карбонатів (СаСО3 + MgСО3) – 80%.

Частка СаО у меліоранті становить – 32%, MgО – 21%, співвідношення СаО : MgО = 1,53, що свідчить про збагачення меліоранта магнієм.

Крім того доломітове борошно містить мікроелементи: міді – до 55, цинку – до 100, марганцю – до 70 мг/кг. Вміст важких металів не перевищує встановлених граничнодопустимих норм.

Переваги продукту “Доломіт-імпекс” над іншими меліорантами

Всі хімічні меліоранти природного походження містять переважно карбонат кальцію (СаСО3). І тільки в доломітовому борошні вміст окису магнію є найвищим, що надає йому особливої агрономічної цінності.

Для усунення надлишкової кислотності інколи використовують обпалене вапно, воно діє набагато жорсткіше за доломітову муку, що частенько веде до місцевих передозувань, опіків і випалювання рослин.

Визначення потреби у меліоранті

Близько 10 млн. га або майже третина орних земель України мають кислу реакцію ґрунтового розчину, що обумовлено витісненням із вбирного комплексу ґрунту кальцію і магнію іоном водню або алюмінію, які визначають ступінь кислотності ґрунту.

Концентрацію іонів Н+ позначають символом рН (від'ємний логарифм концентрації іонів Н+ у грамах на 1 л розчину). Реакція ґрунтового розчину коливається від сильнокислої до нейтральної (табл. 1).

 

Таблиця 1. Ступінь кислотності ґрунту і потреба у його вапнуванні

Реакція ґрунтового

розчину

Показник рН

Вапнування

потреба

орієнтовні дози внесення

меліоранту “Доломіт-імпекс”, кг/м2

Сильнокисла

3,0–4,0

сильна

0,60–1,00

Кисла

4,1–5,0

середня

0,40–0,60

Слабкокисла

5,1–6,0

незначна

0,10-0,40

Нейтральна

7,0–7,4

відсутня

Найбільшу потребу у внесенні “Доломіт-імпекс” мають ґрунти Полісся і Лісостепу та під лісовими масивами в інших ґрунтово-кліматичних зонах України. Вапнування потребують дерново-підзолисті ґрунти, сірі лісові, темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені. На ґрунтах з кислою реакцією ґрунтового розчину урожайність сільськогосподарських культур знижується майже удвічі, а ефективність внесених мінеральних добрив у 1,5 рази нижча порівняно з провапнованим ґрунтом.

Що забезпечує хімічна меліорація ґрунтів

При внесенні меліоранту “Доломіт-імпекс” до ґрунту відбувається просте або розширене відтворення його родючості, підвищується біологічна активність та посилюється засвоєння “біологічного” азоту, поліпшується аерація, структуроутворення, рихлість, водопроникність, ґрунт краще підлягає обробітку.

Вапнування кислих ґрунтів природним меліорантом “Доломіт-Імпекс” забезпечує:

підвищення урожайності сільськогосподарських культур у 1,5-2 рази і вище порівняно з не обробленим;

підвищення коефіцієнта використання поживних речовин у внесених мінеральних добривах на 30–50%;

покращення якості сільськогосподарських культур;

підвищення стійкості рослин до хвороб;

покращуються фізичні, фізико-хімічні і біологічні властивості ґрунту;

в ґрунті збільшується кількість засвоєних форм азоту, фосфору, калія, молібдену;

підвищується ефективність використання органічних і мінеральних добрив, що вносяться;

покращуються умови живлення рослин;

зростає збереження і якість продукції;

зв'язує радіонукліди, тобто сприяє екологічній чистоті урожаю;

збагачує ґрунт кальцієм, який сприяє зростанню рослини, покращує стан кореневої системи;

збагачує ґрунт магнієм, який входить до складу хлорофілу і бере участь у фотосинтезі;

ефективний засіб боротьби з комахами. Володіючи абсолютною не токсичністю по відношенню до будь-яких живих істот, тонко мелений доломіт викликає абразивне руйнування хітинових покривів у комах. Найсильніша дія відбувається в місцях зчленувань.

висока економічна ефективність застосування меліоранта.

Фізіологічна роль магнію

Магній є одним із найважливіших елементів мінерального живлення рослин. Він входить до складу молекули хлорофілу і бере безпосередню участь у процесах фотосинтезу, а також нагромаджується безпосередньо в насінні, забезпечуючи енергію проростання. У вегетуючих рослин відбувається відтікання магнію із старих листків у молоді та в репродуктивні органи. Нестача магнію негативно позначається на формуванні і врожайності зерна, бульб і коренеплодів. Найбільшу кількість магнію поглинають картопля, буряки, зернобобові і бобові трави. Під впливом магнію рослини розвивають потужну кореневу систему та оптимізуються умови мінерального живлення рослин. За нестачі магнію посилюються окислювальні реакції, знижується вміст цукру і аскорбінової кислоти.

Вміст хлорофілу в зелених частинах рослини помітно знижується, нижні листки стають плямистими, “мармуровоподібними”, блідніють між жилками, а вздовж них зберігається зелене забарвлення, що свідчить про частковий хлороз. Потім листки поступово жовтіють, скручуються по краях і передчасно опадають, уповільнюється ріст і розвиток рослин, знижується урожайність.

Оптимальні дози “Доломіт-імпекс” для проведення хімічної меліорації земель

Ґрунт вважається сприятливим для вирощування сільськогосподарських культур за доведення реакції ґрунтового розчину до значення 5,5. В залежності від кислотності і механічного складу ґрунту дози доломіту можуть коливатись від 3,0 до 7,0 т/га. Нижче подано потребу у вапнякових матеріалах з розрахунку на 1м2 (табл. 2).

Таблиця 2. Визначення оптимальних доз меліоранта “Доломіт-імпекс” на ґрунтах за різного рівня кислотності та механічного складу, кг/м2:

Ґрунт

рН сольової витяжки / внесення

до 4,5

4,6

4,8

5,0

5,2

5,4

Піщаний

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,10

Супіщаний

0,35

0,30

0,25

0,25

0,15

0,15

Легкосуглинковий

0,45

0,40

0,35

0,30

0,25

0,25

Середньосуглинковий

0,55

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

Важкосуглинковий

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

0,40

Глинистий

0,70

0,65

0,60

0,55

0,50

0,45

Більш точніше дозу меліоранту обчислюють за показниками гідролітичної кислотності за формулою: доза СаСО3 = Нг·1,5·К, де Нг – гідролітична кислотність, 1,5 – коефіцієнт перерахунку, К – коефіцієнт перерахунку на вміст СаСО3 у вапняковому матеріалі.

Візуально кислі ґрунти можна визначити за ознакою поширення характерних бур'янів – щавлю, осоки, щучнику, ситника, вересу, хвоща польового. Але найкраще визначати дозу вапна за показниками фізико-хімічного аналізу.

Ефективність внесення меліоранту “Доломіт-імпекс”

Розрахункові дози внесення меліоранту для зниження кислотності до слабкокислої реакції забезпечують прирост урожайності сільськогосподарських культур: ярих зернових і жита озимого до 0,5 т/га, пшениці озимої – до 0,6 т/га, буряків столових, капусти і буряків цукрових – до 8,0 т/га, картоплі – до 5,0 т/га, сіна конюшини – до 3,0 т/га, зерна кукурудзи – до 1,0 т/га.

Вапнування за повною гідролітичною кислотністю проводять 1 раз на 2–5 років. За період дії меліоранта одержаний загальний приріст врожайності становить близько до 0,8 т/га.

Меліорація з метою нейтралізації кислотності мінеральних добрив

У сучасних умовах важливого значення набуває сумісне застосування доломіту із мінеральними добривами, що здійснюється для нейтралізації потенційної їх кислотності. Для цього у великих господарствах на 1 т сульфату амонію вносять 1,2 т доломітового борошна, аміачної селітри – 0,75 т, карбаміду – 0,8, суперфосфату – 0,1, калію хлористого – 0,15 т. На присадибних ділянках слід виходити із розрахунку на 1 кг мінеральних добрив, відповідно, 1,2 кг, 0,75, 0,8; 0,10 і 1,15 кг.

Чутливість сільськогосподарських культур до меліоранту та його застосування

Меліорант «Доломіт-Імпекс» вноситься як до відкритого ґрунту, так і в закритий – парник, теплиця, під основний обробіток ґрунту (оранка, культивація, перекопування грядок), в рядки або в лунки при посіві для нейтралізації хімічно і фізіологічно кислих мінеральних добрив.

Догляд за газоном. Найкращий елемент живлення для газонів є доломітове борошно яке стимулює траву до росту та загущення. Підживлення землі бажано проводити в осені та на весні в результаті чого газон оздоровлюється. Правильно проведене збалансоване весняне живлення підвищить стійкість рослин до літньої посухи, підвищується стійкість до дій навколишнього середовища та бур’янів, трава стає густішою і рівномірно розподіляється.

Овочеві культури. Потреба внесення меліоранту до ґрунті під попередник капусти білоголової і цвітної, буряків столових, салату, шпинату та селери. Стійкі проти кислотності ґрунту редька, кабачки, щавель.

Томати менш вимогливі до реакції ґрунтового розчину ніж капуста, проте краще розвиваються на добре розпушених ґрунтах з реакцією ґрунтового розчину в межах рН = 5,5–6,5, тобто слабкокислої або близької до нейтральної. Під овочеві культури, особливо капусту, картоплю, томати, баклажани – «Доломіт-Імпекс» вноситься перед посадкою. Ґрунт бажано обробляти кальцієво-магнієвим меліорантом (0,35–0,70 кг/м2).

Огірки не переносять кислих ґрунтів, доломітне борошно під них вносять під попередник.

Плодові культури чутливі до кислотності ґрунту і добре реагують на хімічну меліорацію, особливо зростає врожайність за проведення меліорації яблунь, вишень, слив, чорної смородини, винограду, персиків та інших плодово-ягідних культур.

Для кісточкових дерев (вишня, слива, абрикоса) необхідне щорічне внесення меліоранту 1-2 кг на дерево за площею пристволового круга після збору урожаю.

Для чорної смородини вноситься 0,5 – 1 кг під кущ 1 раз в 2 роки.

Для квітів 5-10 г меліоранта на 1 літр ґрунту.

При високій кислотності ґрунту додають 0,50–1,00 кг/м2 «Доломіт-Імпексу», який ретельно перемішують з ґрунтом, потім щільно засипають коріння саджанця так, щоб коренева шийка була на 2-3 см вище за рівень ґрунту. Після посадки саджанці поливають (2-3 відра на дерево).

Польові культури. На внесення меліоранту «Доломіт-Імпексу» до кислих ґрунтів найкраще реагують буряки цукрові, люцерна, конюшина, однорічний буркун білий (із значенням рНсол. = 6,5–7,5, тобто з нейтральною реакцією). Найефективніше вносити доломіт під озимі зернові, картоплю, льон.

За відсутності хімічної меліорації впродовж тривалого часу проведення вапнування сильно - і середньокислих ґрунтів обов'язково забезпечує стабільні і високі врожаї. Меліорація земель з кислою реакцією ґрунтового розчину є економічно доцільним і вигідним. Адже один раз внесені вапнякові матеріали впродовж багатьох років підтримують фізико-хімічні показники ґрунту на оптимальному рівні. А серед них найважливіше місце належить доломітовому борошну, як джерелу кальцію і, особливо, магнію, на які нині всуціль збіднені наші агроценози незалежно від форм власності на землю.

 

Вартість:

До 250 кг

35 грн/упаковка

Від 250 кг

30 грн/упаковка

Упаковка -5 кг.

 • Дата публикации: 11.06.2018

Оплата и доставка

Способы доставки
 • Новая Почта
 • Самовывоз
 • Интайм
 • Автолюкс
 • Гюнсел
 • Ночной Экспресс
Способы оплаты
 • Предоплата
 • Наложенный платеж
 • Наличный расчёт
 • Безналичный расчёт